Rallyordbok

Ingen spørsmål er for dumme! Forum for diskusjon i bruk av utstyr, teknikker etc

Rallyordbok

Innlegg Jan Haugerud » 2008 Sep 16, 14:38

Fant denne på nettet (http://www.norsk-rally.com), nyttig for enhverRALLYORDBOK

A
Avkjøring – relativt ofte forekommende fenomen i rally. Betydning; kjøre ut av veien (i motsetning til å kjøre på den). Mange forskjellige årsaker til Avkj. – som oftest feil av fører (se: Fører og/el. Førerfeil)


B
Bil – redskap til å herje/leke med

Billett – noe du av og til trenger for å komme inn på premieutdeling eller seiersbankett i større løp. Mekanikerne ”glemmer” oftest å ta med seg B. fordi de på det tidspunktet allerede er hinsides fornuft og edruelighet.

Bilsportbok – lite lest bok inneholdende for en stor del kronglete regelverk og straffesanksjoner mot utøvere. Utgis årlig av forbund som styrer bilsport (Se: NBF).

Blånekte – velfungerende argumentasjonstaktikk når juryen i et rally drar deg inn på teppet for en forseelse du overhodet ikke har kjennskap til (selvsagt!).

Bonde – hyggelig kar som drar deg ut av diket med traktoren sin. Alternativt sint mann som vil ha erstatning for nedkjørt postkasse, gjerdestolper eller ødelagt gressplen.


C
Challenge – i forb. Challenge-løp. Hyggetreff for gamle, avdankete rallyførere/kartlesere. C-løp inneholder vesentlig sosiale elementer som lange lunsjer og konjakk til kaffen.

Co-driver – intelligent person i rallybil, som til enhver tid har kontroll på det meste. Sterk og naturlig aversjon mot snøskuffer. Motsats til fører. (Se: Fører).

Crest – engelsk notebetegnelse for krøn (bakketopp/kul). Trendy betegnelse brukt av norske førere/kartlesere som ønsker å vise at de er språkmektige og har ambisjoner om å havne i VM. (Se: VM).


F
Fører – eg. Rallyfører el. Sjåfør. Laverestående vesen med splittet personlighet og sterkt psykopatiske trekk som holder i rattet og tråkker på pedalene. På engelsk: Hooligan.

Førerfeil - Feil begått av fører under kjøring, som oftest pga. overvurdering av egen kompetanse og teknikk. Konsekvensen av Førerf. blir i de fleste tilfeller avkjøring og/el. rulling (se: Avkjøring el. Rulling), materielle skader, tømt lommebok og såret stolthet. Førerf. har en tendens til å bli fort glemt, bortforklart eller rett og slett benektet.

Forbund – se NBF. Forsamling som styrer bilsport (i motsetning til NMF, som har lyst til å gjøre det) og gir ut bok. (Se Bilsportbok).


G
Griseflaks – ofte forekommende i rally, og i mange tilfeller også absolutt nødvendig for å kunne fullføre. I de situasjoner der fører overvurderer egne evner (dvs. det meste av tida) må man først og fremst stole på Grisefl. for å klare seg.

Grist – fornavn Nicky. Sannsynligvis en av historiens modigste menn. Mangeårig co-driver for den største hooligan av dem alle, Colin McRae. Skotske McRae er først og fremst berømt for å ha gjennomgått en brain-scan, der legene ikke fant noen ting….


J
Joy-stick – betegnelse på elektronisk girspak i WRC rallybiler. Alternativt: Sex-leketøy. (Se: Rallyenke).

Jubileum – årlig anledning til å feire et eller annet. For eksempel 10 år siden Bruno Arntsen vant rally-NM for tredje gang, eller lignende. Noen er flinkere til å jubilere oftere enn andre, bør ikke nødvendigvis være større anledninger eller begivenheter (Se: Junioravdeling).

Junioravdeling – feilaktig betegnelse på rallyklubb bestående av for det meste meget godt voksne personer, som rett nok gjerne kunne tenke seg å være juniorer, både i kropp og sinn. Junioravdeling vest for Oslo er allment kjent for å være gode til å arrangere jubileer og julebord.

Jury – dommerpanel bestående av tre personer (som helst ville kjørt rally sjøl, men ikke er dyktige nok bak rattet eller av andre årsaker har måttet stå over). Utakknemlig jobb i de fleste sammenhenger. J. har som hovedoppgave å løse tvistespørsmål av sportslig karakter, samt høre på fantasifulle forklaringer fra førere eller kartlesere. ( Se: Blånekte).


K
Kanonstart – vesentlig grunnlag for suksess i rallycross, men ikke i rally der starten normalt ikke er utslagsgivende for om du vinner en 30 km fartsetappe eller ikke.

Kartleserfeil – uhyre sjeldent forekommende fenomen. (Se: Førerfeil).

Kræsj – populærbetegnelse på hardt møte med terreng eller trær.(Se også Rulling). Som oftest følge av Førerfeil. Medfører vanligvis uventede kostnader og såret stolthet.


L
Lillehammer – tidligere suksessrik OL-by, nå tiltenkt som base for norsk VM-rally (Se: VM) – til enorm ergrelse for folk fra Kongsvinger og omegn. Lillehammer har en utmerket infrastruktur med et stort antall barer og sjenkesteder – med andre ord velegnet for formålet.

Lisens – nødvendig dokument for å kjøre billøp. Ikke alltid avhengig av sertifikat, for er man god venn med stedlig lensmann, blir dispensasjon som oftest innvilget. L. kan inndras for lengre eller kortere tid ved fusk eller fanteri, spesielt når Jury ikke tror på bortforklaringer (Se: Blånekte). Voldshandlinger (Se: Spade) vil normalt også føre til inndragning av L.


M
Makkara – finsk grillpølse, generelt betegnet som den perfekte rally-mat. Produseres dessverre ikke av Gilde eller Leiv Vidar. (Se: Varaldskogen).

Marcus – navn på finsk storbonde og rallyfører med en viss suksess. Hard konkurrent til Petter Solberg (Se: Solberg). M. er også blitt et eget begrep i forbindelse med TV-sendingene fra rally-VM. ”Stage is clear for Marcus” beskriver at det har gått brukbart på en fartsetappe – og at bilen ikke er skrot.


N
NBF – eg. Norges Bilsportforbund. Styrer norsk bilsport etter mandat fra FIA (Internasjonalt forbund). Sterkt ønske om å bli medlem av ”det gode selskap” – Norges Idrettsforbund – men opplever stadig at et mindre forbund (se: NMF) setter kjepper i hjulene for ambisjonene.

NMF – eg. Norges Motorsportforbund. Også kalt ”Musa som brøler”. Uhomogen samling av motorsyklister, snøscooterkjørere, båtførere og folk som kjører modellbiler, som mener at de også skal styre bilsport. Sterk tro på julenissen.

NMK – eg. Norsk Motorklubb. Tilhører begge leire (se: NBF og NMF). Innehar selvpålagt meklerrolle, men lykkes dårlig med det. Driver mest med bilsport på grasrotplan. Klubbens gjeveste konkurranse er Landfinalen i bilcross, bilsportens svar på Titanofestivalen.

Noter – detaljert veibeskrivelse i rally. Setter rallyførere i stand til å kjøre fortere, men høyst sannsynlig ikke sikrere. Leses av kartleser (Se: Co-driver) med myndig og rolig stemme (samt et lønnlig håp om at føreren husker og forstår, noe som slett ikke alltid er tilfelle). (Se: Førerfeil).


O
Orientering – i forb. O-evne. Totalt ukjent begrep for rallyførere, som sjelden eller aldri aner hvor de befinner seg (geografisk eller på de fleste andre måter). Bil-O. er egen bilsportsgren i slow-motion, som utøves av misunnelige førere som aldri klarte å oppnå suksess i rally.


P
Pappa – i denne sammengeng Rally-Pappa. Faderlig opphav til unge rallyførere. Utrolig entusiastiske støttespillere, nyttig til å skaffe sponsormidler. Ofte ukritisk og fantasifull oppfatning om avkommets mulighet til å oppnå noe i sporten. (Se: Talent).


R
Rally – konkurranse med bil som arter seg som svært smittsom og nærmest uhelbredelig, kronisk sjukdom. (Se: Veteran).

Rallyenker – for det meste kvinner (!), gift eller samboende med førere eller kartlesere. Sliter med ensomhet og bivirkninger av mannens kroniske sjukdom, men har faktisk alternative muligheter til egen glede og helbred. (Se: Joy-stick også kalt dildo).

Rulling – oftest resultat av førerfeil (Se: Førerfeil). Kan skje på eller utenfor veibanen, forlengs, sidelengs eller baklengs. Akrobatisk handling, der bilhjulene forlater veibanen og bilens tak en eller flere ganger berører underlaget. Medfører ofte store materielle skader og kostnader og masse bortforklaringer/unnskyldninger fra fører.


S
Smådøla – legendarisk fjellvei fra Rødberg i Numedal (Se: SS). Fartsetappe i rally som for de fleste utøvere definerer begrepet Adrenalin-kick. Vesentlig fordel å ha store baller på S.

Snøfreser/alt. Snøfreser`n – motorisert redskap for å kaste snø fra veibane eller gårdsplass ut i terrenget. Alt. Tidligere legendarisk norsk vinter-rally, gravlagt av sorgtung, men godt voksen forsamling etter NM-runde i 2003. (Se: Junioravdeling og/el. Terningmoen).

Solberg – familienavn eller fenomen. F.eks Solberg-effekt. Familie med div. forgreininger som det er vanskelig å styre utenom i norsk rallysport. Solberg, Petter – ”helt værst” innen familien. VM-vinner 2003. VM-taper 2004.

Spade – Redskap som normalt brukes til å skuffe snø el. lignende (Se Codriver). Kan også benyttes til å true eller skremme konkurrenter og/el. knuse ruter i konkurrerende biler, alternativt til direkte voldshandlinger (Se: Lisens)

Sprintrally – kort versjon av rally, ofte på industriomr. el. lignende. I Sprintrally har kartleseren først og fremst som oppgave å holde seg fast. Spr. byr på mange muligheter til påkjørsel av tønner, kjegler, fortauskanter, containere eller andre mer eller mindre tildig utsatte hindringer i løypa.

SS – engelsk betegnelse for fartsetappe i rally, Special Stage. Også kalt lekegrind for Hooligans (Se: Fører). SS er oftest avstengte skogsbilveier, der poenget er at alle idiotene skal kjøre i samme retning. Forvirring kan imidlertid oppstå, som gjør at retningsansen blir påvirket (Se: Avkjøring el. Rulling el. Orientering).


T
Talent – udefinerbar egenskap, som kan være en vesentlig fordel når det gjelder å oppnå suksess i rally. Graden av Talent blir svært ofte overvurdert både av førere selv og ikke minst støtteapparatet rundt. (Se: Pappa).

Terningmoen – Militærleir og arena for div. spektakulære hendelser i rally (Se: SS, Avkjøring, Rulling og Førerfeil). Terningmoen var velkomment oppholdsted for rallyførere og kartlesere også i tider da rally var forbudt ute blant skikkelige folk. Terningmoen kjent for liberal og tålmodig leirkommandant, som imidlertid likte dårlig at rallytilskuere brant opp vinterveden hans i 2001.

Tjuvtrimming – effektivt middel til å oppnå bedre resultater på kortere tid. Fare for straff om man blir oppdaget, noe som imidlertid er lite sannsynlig. (Se: Jury, Blånekte el. Lisens).


V
Varaldskogen – velkjent og vrient stykke skogsbilvei på Finnskogen. Årlig scene for spektakulære incidenter i rally (se: Førerfeil). Rallysportens svar på 5-mila i Holmenkollen, spesielt hvis arrangøren husker å brøyte veien, noe som ikke alltid er tilfelle.. Meny for anledningen: Grillpølser fra Gilde eller Leiv Vidar og noe sterkt i koppen.

Veteran – egen kategori rallyførere og co-drivere/kartlesere som ikke klarer å legge hjelmen på hylla – til tross for framskreden alder. Lider av uhelbredelig og kronisk sjukdom.

VM – i denne sammenheng Rally-VM. Vanvittig dyrt og spektakulært sirkus som gjentas 16 ganger i året. Norsk familie er fast innslag i VM. (Se: Solberg og/el. Lillehammer).


Å
Årsmøte – årlig samling i klubb eller forbund, der alle skryter av hverandre eller alternativt skjeller ut hverandre.
Henry Iskald
av Tommy Holt
Jan Haugerud
Jan Haugerud
 
Innlegg: 96
Registrert: 2008 Aug 12, 16:18
Bosted: Bærum

Gå til Challenge for Dummies

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

Opprett ditt eget phpBB 3 forum gratis her | Personvern
cron